Aplikacija za komercijaliste

OPIS APLIKACIJE

Aplikacija za komercijaliste se koristi za daljinsko naručivanje robe. Na početku potrebno je izabrati magacin sa koga se skida roba, za kog kupca i koju poslovnu jedinicu. Biranjem opcije nova narudžba otvara lista sa prikazom svih artikala. Prikazan je naziv artikla, šifra, količina na lageru, cijena sa pdv-om i jedinica mjere. Izborom određenog artikla otvara se prozor sa prikazanim količinama na svim skladištima. Nakon što se odaberu artikli narudžba se klikom na dugme u desnom gornjem uglu pošalje.

Opcija započete narudžbe vrši prikaz narudžbi koje su započete ali nisu poslate tu je prikazan naziv kupca. Ove narudžbe je moguće ponovo dopuniti i poslati.
Pod opcijom poslate narudžbe nalaze se sve poslate narudžbe sa informacijama o nazivu kupca, datumu narudžbe, broju dokumenta.
Pregled dugovanja prikazuje listu dugovanja svih komitenata, gdje je prikazan njihov naziv, ukupna i dospjela dugovanja.
Pod karticom kupca nalazi se detaljni prikaza potraživanja i dospeća od dana valute za odabranog komitetna.
Otvorene stavke prikazuju za odrđenog komitenta kada su nastala njegova zaduženja i kada su određeni nalozi plaćeni.

DEMO PRIKAZ


slika
 
slika
 
slika
 
slika
 
slika