Prijavite se na našu mailing listu

Razmjena podataka između različitih programa.

Programi su podijeljeni u tri programska paketa: mobilne aplikacije, knjigovodstveni programi, web aplikacije i sajtovi. Svaki paket čini više programskih modula. Programe možete kupovati u paketu ili odvojeno.

Omogućili smo razmijenu podataka između programa u istom paketu. Primjer razmijene su zajednički šifranici ili automatska knjiženja u knjigovodstvenim programima.

Razmijena je moguća između programa koji pripadaju različitim programskom paketima. Slanje knjigovodstvenih podataka mobilnim aplikacijama ili prenos podataka o proizvodima na web shop sajt je jedan od primjera takve razmijne.